Doporučujeme provést kontrolu Vašeho firemního webu, zda-li uvádíte povinné identifikační údaje firmy podle novely obchodního zákoníku. Tyto informace doporučujeme uvádět v kontaktu nebo na stránce o firmě. Více informací naleznete na serveru podnikatel.cz.